גדולי ישראל על הרמב"ם

גדולי ישראל על הרמב"ם

לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה. לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחלה ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם.

יש להתאחד בלימוד הרמב"ם מדי יום"

הרמב"ם הוא הלימוד המקיף של כל הלכות התורה המתאים לכלל הציבור ויש כדי לאחד את ישראל

ראוי להתחזק בלימוד הרמב"ם כסדר פרק בכל יום, העיקר החזרה ההיקפית.. שבעתיד ספר הי"ד יהיה המעיין המרכזי לתלמידי חכמים

מעבר ללימוד תורה לשמה שאין כמותה ושהיא הלימוד האמיתי של תורה, אתם רוכשים מושגים המקיפים את כל התורה כולה כדי להיות תלמידי חכמים, גם כשעוסקים בכל תחומי החיים כי כל יהודי צריך להיות תלמיד חכם

דבר גדול ומפעל אדיר ללמוד הרמב"ם היומי, כל פרק מסודר וערוך בטוב טעם ותמיד אפשר להצטרף ללימוד ולדעת את התורה כולה

הוספתי בכל יום שילמדו קצת דינים מהרמב"ם.. דאם לומד שני דינים מהרמב"ם מקיים 'שונה הלכות בכל יום' ו'מובטח לו שהוא בן העולם הבא

כך גם בלימוד הרמב"ם: מי שיכול – ישחה בתוך הים הגדול הזה, יצלול בתוך התהומות שאין להם חקר ויעלה משם מרגליות. מי שאיננו יכול – ייכנס לתוך המים האלו ואף, שהוא רק משכשך במים הללו, הרי זו גם כניסה מועלת, שהרי המים הללו הם מי התורה – המים המטהרים – "כמים לים מכסים", ומביאים את כל ישראל אל תוך שותפות אחת בתורה שלמה.

מה שצריך כל הרוצה להיות חכם בישראל לדעת תחילה הוא ... שיידע לימוד הש"ס... אחרי כן צריך שילמוד ספר  להרמב"ם מראשו לסופו

דילוג לתוכן