חמ"ד בנים

  • אתר חדש ללימוד הרמב"ם - במיוחד בשבילכם!!🔥

    באתר יהיו חומרי הלימוד, משחקים חידונים ו...פרסים! שיתעדכנו כל יום!

    ⇐ מוזמנים להיכנס לחצו כאן

תמצית
הפרק

פרק י"ב הלכות שחיטה 🔪 אותו ואת בנו אסור לשחוט בהמה טהורה אמא ובן ביום אחד. השוחט אותו ואת בנו ביום אחד -הבשר מותר באכילה, והשוחט לוקה. הדין חל אם אחד משניהם נשחט כהלכה. איסור 'אותו ואת בנו' נוהג בנקבות, שזה בנה ודאי. ואם נודע שזה הוא אביו ודאי, אין שוחטין שניהן ביום אחד. המוכר בהמות -אם מכר בערבי החגים, עליו להודיע שהאם או בתה נמכרה, אם הקונה נחפז לשחוט כדי לא להכשילו.
 

הכדור בידיים שלכם
הרמב"ם היומי בנים