חמ"ד בנים

  • אתר חדש ללימוד הרמב"ם - במיוחד בשבילכם!!🔥

    באתר יהיו חומרי הלימוד, משחקים חידונים ו...פרסים! שיתעדכנו כל יום!

    ⇐ מוזמנים להיכנס לחצו כאן

תמצית
הפרק

פרק ג הלכות תעניות סדר התעניות על עצירת גשמים בארץ ישראל: לא ירדו גשמים עד י"ז מרחשון - תלמידי החכמים מתענים שני וחמישי ושני. לא ירדו גשמים עד ר"ח כסלו - בי"ד גוזרים שלוש תעניות על הציבור, שני וחמישי ושני, ומותרים לאכול ולשתות בלילה, וכל העם נכנסים לבתי כנסיות להתפלל ולזעוק. עברו אלו ולא נענו - גוזרים שלוש תעניות נוספות על הציבור (שני וחמישי ושני); ואוכלים ושותים רק מבעוד יום, ואסורים בעשיית מלאכה ביום, ברחיצת כל הגוף בחמין, בסיכה, בתשמיש המטה ובנעילת הסנדל, ומתפללים וזועקים בבתי כנסיות. עברו אלו ולא נענו - גוזרים שבע תעניות אחרות (שני, חמישי, שני, חמישי, שני, חמישי, שני) ובאלו גם מעוברות ומניקות מתענות, ומלבד האיסורים שבתעניות הקודמות, מתריעים ומתפללים ברחוב העיר, ומורידים זקן להוכיח את העם, ומוסיפים 6 ברכות בתפילת שחרית ומנחה, ונועלים את החנויות. עברו אלו ולא נענו - ממעטים במשא ובמתן ובבנין של שמחה ובנטיעה של שמחה, וממעטין באירוסין ונישואין, וממעטים בשאילת שלום, ותלמידי החכמים חוזרים להתענות חמישי ושני עד שיצא ניסן של תקופה.
 

הכדור בידיים שלכם
הרמב"ם היומי בנים