חמ"ד בנים

  • אתר חדש ללימוד הרמב"ם - במיוחד בשבילכם!!🔥

    באתר יהיו חומרי הלימוד, משחקים חידונים ו...פרסים! שיתעדכנו כל יום!

    ⇐ מוזמנים להיכנס לחצו כאן

תמצית
הפרק

פרק י' הלכות כלאיים פרק אחרון בנושא זה💪🏻 *שַׁעַטְנֵז* (כלאי בגדים) שַׁעַטְנֵז הוא מצוות לא תעשה מהתורה על בגד בו ארוגים צמר ופשתן ביחד לאריג אחד. חילוקי הדינים: 🔹אסור מהתורה –ללבוש בגד המחמם, שצמר רחלים התחבר בו עם פשתן בכל חיבור שהוא. 🔹אסור מדרבנן –מינים דומים לצמר ופשתן, ישיבה על כלאיים. 🔹מותר –לעשות ולמכור שעטנז, ציצית, בגדי כהונה לכהנים בשעת עבודה, תכריכים למת. 🔹הלובש כלאיים, או המתכסה בו -לוקה. 🔹המלביש את חברו כלאיים--אם היה הלובש מזיד--הלובש לוקה, והמלביש עובר משום "ולפני עיוור, לא תיתן מכשול" , ואם לא ידע הלובש שהבגד כלאיים, והמלביש מזיד -המלביש לוקה, והלובש פטור. 🗯🗯 *טעם איסור כלאי בגדים* -הרמב"ם במורה נבוכים (ג, לז) מבאר את טעם האיסור: "והנה בארנו בחבורנו הגדול שהקפת פאת ראש ופאת זקן אסור מפני שהוא תקון כומרי עבודה זרה, והוא הסבה גם כן לאסור השעטנז, כי כן היה תקון הכומרים גם כן היו מקבצים בין הצומח ובעלי חיים בלבוש אחד והיה חותם אחד מן המוצאים בידו".
 

הכדור בידיים שלכם
הרמב"ם היומי בנים