חמ"ד בנים

תמצית
הפרק

פרק ד הלכות עירובין איחוד דיירים ומקומות שונים ⚠הפרק ארוך וקצת מורכב. כדאי מאוד להשתמש באיורים מבארים שבספרי הלימוד. מספר משפחות בחצר שאוכלות על שולחן אחד (כמו קיבוץ או בית מלון) נחשבות כבית אחד. גוסס וקטן אוסרים במבוי אבל אורח ויהודי שנסע לשבת אינם אוסרים. משכיר שהשאיר כלים מסוימים בבתים שהשכיר אינם אוסרים עליו. כמה בתים אחד לפני השני- רק שני הפנימיים נותנים עירוב והשאר נחשבים ככניסה אליהם ולא צריכים לערב. שתי חצרות זו לפנים מזו הפנימית אוסרת על החיצונה אבל החיצונה לא אוסרת על הפנימית. וכן שתי קומות שונות למעלה מהמים העליונה אוסרת על התחתונה אבל התחתונה לא אוסרת על העליונה. חצר שלא ערבה מותר לטלטל בחצר עצמה ובכל השטח ששייך אליה (אבל לא לתוך הבתים).
 

הכדור בידיים שלכם
הרמב"ם היומי בנים