מאמרים

תחרות כתיבת מאמרים על משנה תורה לרמב”ם

 

תחרות כתיבת מאמרים על משנה תורה לרמב”ם של ארגון הרמב”ם היומי נועדה להרחיב ולהעמיק את לימוד ספר משנה תורה הרמב”ם בקרב ציבור לומדי התורה.

תקנון התחרות

התחרות פתוחה לכל אדם מגיל שמונה עשרה ומעלה.
אופן הגשת המאמרים ולוח זמנים להגשה שליחת המאמר תתבצע דרך האתר של ארגון הרמב”ם היומי בכתובת
www.yad14.co.il
מועד הגשת המאמרים הוא עד ליום שני ט”ו בשבט התש”ף (10/2/2020) בשעה 16:00.
הוראות לכתיבת המאמר הנחיות טכניות: המאמר ייכתב בעברית ויוגש כקובץ וורד.
אורך המאמר יהיה בין 2000-1400 מילים (כולל הערות שוליים אם יש).
המאמר צריך להיות מאמר מקורי של המשתתף, ונוסף על כך מאמר שלא התפרסם במקום אחר.

תוכן המאמר ומדדים להערכה

המאמר יעסוק בשיטתו של הרמב”ם בנושא הלכתי, מחשבתי, אמוני או חינוכי שמופיע בדברי הרמב”ם במשנה תורה באחד (או כמה) מהספרים: נזקים, קניין, משפטים ושופטים, ובתנאי שדברי הרמב”ם ושיטתו יתפסו מקום מרכזי במאמר.

עדיפות תינתן למאמרים שיחד עם עיסוקם בדברי הרמב”ם הנוגעים לנושא הנידון במאמר, ידגימו עיקרון הנוגע ללימוד משנה תורה שניתן להשתמש בו וליישמו גם במקומות נוספים בחיבור. בהערכת המאמרים יילקח גם בחשבון טיב הכתיבה מבחינה סגנונית ולשונית.

הערכת המאמרים

הערכת המאמרים תתבצע בשני שלבים:

בשלב הראשון ייקראו כל המאמרים שיוגשו וייבחרו מתוכם המאמרים שיעברו לשלב הבא.
בשלב השני המאמרים שנבחרו ידורגו על ידי וועדת שיפוט שתכלול את צוות בית המדרש של הרמב”ם היומי ואת הרבנים: הרב ד”ר רצון ערוסי, הרב שבתי רפפורט והרב יצחק שילת, ומתוכם ייבחרו חמשת המאמרים הזוכים.

פרסים

מבין המאמרים שיוגשו ייבחרו חמישה מאמרים שיזכו את כותביהם בפרסים כספיים כדלהלן:
המאמר שידורג במקום הראשון: פרס כספי על סך 10,000 ₪
המאמר שידורג במקום השני: פרס כספי על סך 5,000 ₪
המאמר שידורג במקום השלישי: פרס כספי על סך 2,500 ₪
המאמרים שידורגו במקום הרביעי והחמישי: פרס כספי על סך 1,000 ₪
פרסום שמות הזוכים וחלוקת הפרסים תהיה בעז”ה בחודש תמוז תש”ף במעמד טקס סיום מחזור הלימוד של הרמב”ם היומי.

בהצלחה רבה!

דואר

לשליחת המאמר

rambam@yad14.co.il