מצוה 204 – לשחוט בעלי חיים לפני אכילתם

"

שנצטווינו לשחוט בהמה חיה ועוף, ורק אחר כך לאוכלם

(ספר המצוות – עשה קמו)

55תורה שבכתב 

וְזָבַחְתָּ מִבְּקָרְךָ וּמִצֹּאנְךָ אֲשֶׁר נָתַן ה' לְךָ כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִךָ וְאָכַלְתָּ בִּשְׁעָרֶיךָ בְּכֹל אַוַּת נַפְשֶׁךָ

(דברים יב, כא)

תורה שבעל פה 

וכי מה אכפת להקב"ה בין שוחט בהמה ואוכל אותה, לנוחר (הורג, חונק) בהמה ואוכל אותה, האם מועילו או מזיקו?! – אלא לא ניתנו המצוות אלא לצרוף ולזכך בהן את הבריות, שנאמר: "אִמְרַת ה' צְרוּפָה". למה? – לפי שהוא מגן עליך ורוצה בטובתך, שנאמר: "מָגֵן הוּא לְכֹל הַחֹסִים בּוֹ"

(תנחומא, שמיני, יב)

משנה תורה להרמב"ם 

  1. מצוה לשחוט בהמה חיה ועוף לפני אכילתם, שנאמר לגבי בהמה: "וְזָבַחְתָּ מִבְּקָרְךָ וּמִצֹּאנְךָ"; ובעניין חיה נאמר: "אַךְ כַּאֲשֶׁר יֵאָכֵל אֶת הַצְּבִי וְאֶת הָאַיָּל (שהם מיני חיה) כֵּן תֹּאכְלֶנּוּ" – ללמד שאכילת החיה כאכילת הבהמה; ובעניין עוף נאמר: "אֲשֶׁר יָצוּד צֵיד חַיָּה אוֹ עוֹף אֲשֶׁר יֵאָכֵל וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ" – ללמד ששחיטת ושפיכת דם העוף כשחיטת ושפיכת דם החיה. 
  2. השוחט בהמה או חיה או עוף מברך תחילה: "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על השחיטה". ואם לא בירך, בין בשוגג בין במזיד – הבשר מותר.
  3. לכתחילה ראוי לשחוט באמצע הצוואר, אך בדיעבד – כל הצוואר כשר לשחיטה. ולכתחילה יש לשחוט את כל הקנה והוושט (הנקראים: 'שני הסימנים'), ובדיעבד: בעוף – די לשחוט רוב אחד מהם, ובבהמה – רוב שניהם.
  4. מותר לשחוט בכל דבר חד – בין בסכין של מתכת, בין באבן מחודדת או בזכוכית, וכיוצא בזה, ובלבד שלא יהיו בהם פגימות וחריצים.
  5. מותר לשחוט בכל זמן, אפילו בלילה, ובלבד שתהיה אבוקה עמו כדי שיראה את מעשה השחיטה. ובדיעבד, אם שחט באפילה – שחיטתו כשרה.
  6. השוחט חייב לבדוק את הסימנים (הקנה והוושט) לאחר השחיטה, ולוודא שנחתכו ושנשחטו כדין. ואם לא בדק – הרי זו בחזקת נבֵלה, ואסורה באכילה.
(הל' שחיטה, פרק א')

שו"ת הרחבה

שאלה: מעשה השחיטה מלווה בצער גדול של הבהמה הנשחטת. האם ניתן להמם את הבהמה בזרם חשמלי כדי לגרום לה שלא תחוש בצער השחיטה?

תשובה: אומות העולם האנטישמיות מנסות לאורך שנים להעליל נגד השחיטה היהודית ולטעון שהיא גורמת לצער בעלי חיים גדול, ובמקומות רבים מנסים לאסור בחוק את השחיטה. אולם, חרף העלילות והטענות, לא נמצאה עד כה שחיטה יותר 'רכה' ומהירה. שיטת ההימום החשמלי, למשל, גורמת סבל רב יותר לבהמה, שורפת את איבריה הפנימיים, וגורמת לה לנזק מוחי. במחקרים שנעשו (למשל, ע"י ד"ר מנחם לייבן מפראג, ועוד) נמצא שדווקא השחיטה היהודית מוכיחה את עצמה כשיטה היעילה ביותר למניעת צער בעלי חיים.

שאלת הימום הבהמה לפני השחיטה עלתה לדיון הלכתי סוער בתקופת טרום השואה, בזמן שארצות אירופה גזרו על היהודים שלא לשחוט בהמותיהם בלא הימום. גדולי הדור ההוא נחלקו בשאלה אם ניתן להתיר זאת או לא: בראש המצדדים להיתר עמד הרב יחיאל יעקב וינברג, בעל שו"ת 'שרידי אש', שהאריך בתשובותיו (יו"ד, סי' ד') למצוא צדדי היתר להימום הבהמות. וכנגדו עמדו רוב גדולי הדור (בהנהגת: הרב חיים עוזר גרודז'ינסקי, הרב אברהם דוב שפירא מקובנה, הרב יוסף מרוז'ין, הרב מאיר שפירא מלובלין) שהתנגדו לכך. 

מלבד עצם השינוי במעשה השחיטה המקובל מדורי דורות, שיש בו פתח של עריכת רפורמות בהלכה, העלו המתנגדים גם בעיות הלכתיות רבות בהימום הבהמה לפני השחיטה: ראשית, רבים סברו שבהמה שהסירו ממנה את חוש ההרגשה אינה נחשבת כלל לשחוטה, אלא לנבילה. ועוד, כשמהממים את הבהמה ע"י זרם חשמלי וגורמים לה לאבד את חושיה, אין היא מסוגלת לעמוד על רגליה והיא נופלת, ומבואר בהלכה שאם אין הבהמה יכולה לעמוד על רגליה בשעת השחיטה, הרי היא כנבילה. ועוד יש לחשוש שמא נפילה זו גרמה לה לשבירת עצמות המטריפות אותה. ועוד, ישנו חשש סביר שהזרם החשמלי החזק גורם לשריפת איברים פנימיים בבהמה, וגורם לה להיעשות טריפה.

מנגד, סברו המתירים שאין לחשוש להטרפת הבהמה, הן משום שנפילתה אינה מגובה רב ואין לחשוש שהתרסקו איבריה, והן משום שעיקר השפעת הזרם החשמלי היא על המוח ולא על האיברים, ואין לחשוש לריסוק האיברים. ועוד העלו סברות להתיר, בהסתמך על כך שיש לבהמה חזקת כשרות וישנו רק ספק אם נטרפה או לא. 

בספרו, שנכתב כעשרים וחמש שנים לאחר גזירת השחיטה (כעשר שנים לאחר קום המדינה), סיפר הרב וינברג על דיוניו הרבים עם גדולי רבני פולין, הונגריה וליטא, ועל התנגדותם להימום הבהמות, וסיים שאף הוא לא הצליח לפתור את כל הבעיות ההלכתיות בנושא. הרב וינברג הודה שגם הוא סובר שאין להתיר את הימום הבהמות לפני שחיטתן, וכל שכתב בזמנו להתיר היה רק מפני צוק העיתים ומפני החשש הגדול שמא רבים מישראל ייכשלו באיסור אכילת טריפות.

בסיום דבריו, מדגיש הרב וינברג – וכן האריך הראשל"צ הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, בתשובתו לרב וינברג – שעצם המחשבה למצוא דרך להקל על הבהמות את צער השחיטה הוא עלבון לתורה הקדושה, שהיא הייתה הראשונה להזהיר על 'צער בעלי חיים', ועל כן ברור שהשחיטה היהודית המסורתית, היא השחיטה הנוחה ביותר לבהמות, והַזְהירה ביותר בצערן.

(ע"פ הרב יחיאל יעקב וינברג, שו"ת שרידי אש, ח"ב, סי' ד';  הרב יחיאל מיכל שלזינגר, קובץ אש תמיד, עמ' תשנ"ו ואילך; הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, שו"ת משפטי עוזיאל, יו"ד, סי' א')

איך זה עובד? 

כדי לאכול בהמה או עוף, יש לשחוט אותם לפני כן כהלכה. דגים אינם צריכים שחיטה.

השחיטה צריכה להיות בסכין חלקה ללא כל פגם, ובאמצעות העברת הסכין על צוואר הבהמה או העוף, קדימה ואחורה, כך שייחתכו הקנה והוושט.

השוחט בהמה או חיה או עוף מברך תחילה: "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על השחיטה". ואם לא בירך, בין בשוגג בין במזידהבשר מותר.

קומיקס מצווה

רגע לנשמה 

חטאו של הבל

// הרב אבישי גרינצייג, ישיבת בנ"ע גבעת שמואל

מצוות השחיטה העסיקה את רבותינו מימי קדם מזוויות שונות. מזה כמאה וחמישים שנה עומדת מצוות השחיטה בפני מתקפות אנטישמיות, אשר דורשות להוציא את השחיטה היהודית מחוץ לחוק, בטענה שהשחיטה אכזרית. מעוררת השתאות העובדה שהמאבק כנגד השחיטה החל דווקא בגרמניה הנאורה של המאה ה-19 על ידי ארגוני צער בעלי חיים. מאבק זה הצליח לעשות פרי בראשית שנות השלושים של המאה ה-20, על ידי לחץ של לא אחרת מאשר המפלגה הנאצית, מני אז, מתעורר מפעם לפעם הפולמוס מחדש כשמועלות הצעות חוק לאסור את השחיטה היהודית.

כיום עיקר המאבק איננו במוסריות דרך השחיטה אלא בעצם הריגת בהמה לצורכי אכילה.

למה רק בימי נוח?

הרמב"ן (בראשית א, כט) כותב שהתורה אסרה על האדם לאכול בשר, והתירה זאת רק בימי נוח. טעם האיסור הוא מפני שאף לבעלי החיים יש מעלה מסוימת בכך שהינם בעלי נפש ובחירה, ויברחו מן הצער והמיתה. אך כאשר חטאו והשחית כל בשר את דרכו על הארץ, ונגזר שימותו במבול, הקב"ה הציל את מיני בעלי החיים בזכות נוח, ומשום כך נתן הקב"ה לנוח ולצאציו רשות לשחוט ולאכול, שהרי קיומם הוא בעבורו ובשבילו.

הרשב"א, תלמידו הגדול, כתב (שו"ת הרשב"א מכת"י סי' שסז) טעם אחר להבדל בין אדם לנוח: האדם נאסר לאכול בשר רק לאחר שחטא ואכל מעץ הדעת, "לפי שהוא הגביר על עצמו חלקו העפרי על חלקו השכלי ובחר להיותו שוה מתדמה לשאר בעלי חיים אחר שהיה אדון עליהם ומובדל מהם, על כן הגיעו מן העונש מה שבחר והמשיך לעצמו להיות גם הבהמות שוות לו ויאסר באכילתן ורציחתן כרציחת נפש אחד ממין האנושי". אך לאחר המבול נתכפר העוון, והותרו שוב באכילת בשר. נמצא שלדעתו אכילת בשר מעידה על רוממות האדם, ואדרבא אי אכילת בשר מעידה על שפלותו והידמותו לבעלי החיים.

טעות מסוכנת

מדברי רבי יוסף אלבו בספרו "העיקרים" (מאמר ג, פרק טו) בביאורו לקרבנות קין והבל ניתן ללמוד זווית חשובה נוספת. הוא מסביר שקין בחר להקריב את קרבנו מפרי האדמה ולא מן החי "משום שחשב שאין יתרון לאדם על בעלי החיים אלא בזה בהיותו יודע לעבוד את האדמה, ולא חשב היתרון שיש לאדם על בעלי החיים לכלום, וחשב גם כן היותו אסור בהריגת בעלי החיים מפני היותו שווה אליהם לפי דעתו".

והבל אף הוא חטא לדעת "העיקרים", כי חשב שאסור להרוג את בעלי החיים לצרכו של האדם אלא רק לצורך קרבן. ולכן נהרג הבל, כיוון שטעות זו מסוכנת אף יותר מדעתו של קין, כי האנשים עלולים לטעות בטעות זו בקלות יותר. כיוון שחשש הקב"ה שיטעו בטעותו של הבל, מיד לאחר הקרבת קרבנו של נוח ביציאתו מן התיבה, התיר במפורש לבני האדם את אכילת בעלי החיים והריגתם, מפני מעלת האדם על בעלי החיים.

לא לשחוט את המוסר

במצוות השחיטה אנו מצווים לשחוט דווקא מהצוואר ובסכין בדוקה (כלומר, סכין שבדקו אותה היטב שהיא חלקה ולא פגומה).

אומר ספר החינוך, שאחד הטעמים למצווה זו הוא למעט כמה שאפשר בצער בעלי חיים.

אומנם התורה התירה לנו להשתמש בבעלי החיים לצרכינו, אך לא לצער אותם לחינם, כי איסור צער בעלי חיים חמור הוא עד מאוד.

המוסר שהתורה באה לחנך אותנו אליו אינו בא לידי ביטוי רק באיסור הכללי של "צער בעלי חיים", אלא גם, ואולי בעיקר, בהלכות שחיטה.

היינו חושבים שכאשר התורה התירה לנו לאכול בשר שחוט, לא יהיה זה משנה איפה בדיוק נשחט את הבהמה ואיך נעשה את זה.

הרי בכל מקרה היא תמות!

אלא באה התורה ומראה לנו, שגם כאשר אנו מתעסקים במשהו נקודתי מותר, יש לזכור את האידיאלים מסביב.

גם כשאנחנו באים לשחוט בהמה, עדיין חייבים לחסוך ממנה כמה שיותר צער.

הרבה פעמים בחיים שלנו אנו נתקלים במקרים מיוחדים כאלו, שבהם אנו עוברים להתנהגות שונה מהרגיל. אבל דווקא שם נבחן המוסר שלנו - עד כמה הוא חלק מאיתנו.

למשל, סתם כך אנו מצווים על כיבוד הורים, ומשתדלים לעזור להם כמה שיותר.

אך אם חס וחלילה אנו חולים ואבא ואימא מסייעים לנו - מביאים לנו תה, אוכל וכדומה, דווקא פה נבחן כיבוד ההורים שלנו - האם אנו מבקשים את עזרתם רק כשאנו זקוקים לה, או שאנחנו מרשים לעצמנו "לטרטר" אותם גם כשלא צריך.

עלינו תמיד לזכור, כי גם שיש יציאה משגרת החיים, עדיין אנו צריכים לעשות ככל שביכולתנו לקיים את מצוות ה' ו"לעשות הישר והטוב".

סיפור 

העגל שבכה

מעשה היה ברבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, שעגל אחד שנלקח לשחיטה ברח מהשוחט, החביא ראשו בכנפי בגדו של רבי יהודה וגעה בבכי. וגם אם נראה שהבהמות אינן מרגישות שעומדים להמיתן, כפי הנראה סבל העגל כשמשכוהו בכוח והכאיבו לו, ולכן ברח. דחף רבי את העגל ואמר לו: לך אל השוחט, כי לכך נוצרת. באותה שעה נתעורר על רבי קטרוג גדול בשמיים, ואמרו: "הואיל ולא ריחם על אותו עגל, יבואו עליו ייסורים קשים." ואכן, במשך שלוש עשרה שנה סבל רבי ממכאובים. יום אחד ניקתה שפחתו את הבית ומצאה גורים קטנים של חולדה (עכברוש), ועמדה לזורקם. אמר לה רבי: "הניחי להם, שכן נאמר: 'וְרַחֲמָיו עַל כָּל מַעֲשָׂיו'". באותה שעה אמרו בשמיים: "הואיל וריחם על בעלי חיים, גם עליו ראוי לרחם." ונסתלקו ממנו הייסורים.

סכין פגומה

אנשי עיירה קטנה באו פעם אל רבי מיכאל מבייאלה, ושטחו לפניו את טענותיהם נגד השוחט המקומי. הם תבעו מהרב להורות כי השוחט הזה פסול למלאכת השחיטה, וביקשו להעבירו מתפקידו.

האזין הרבי לדבריהם וראה שטענותיהם אינן רציניות, וכי אין זו אלא סתם מחלוקת אישית, ובעלי הבתים מבקשים לערב בה כביכול שיקולים של יראת שמים.

נענה הרבי ואמר: הנכם יודעים שכדי לשחוט בהמה כדין, יש צורך בסכין שחיטה חדה ותמימה, ללא חריצים ופגימות. על אחת כמה וכמה כשרוצים 'לשחוט' שוחט, יש לדקדק ולהבטיח שלא יהיו ב'סכין' פגימות. אך בטענותיכם מצאתי פגמים רבים, וב'סכין' כזאת אסור לשחוט...

 

מאמרי מגזין לנשמה

המצווה היומית
משנה תורה
מן המקורות
רגע לנשמה
סיפור
מגזין לנשמה

מתגייסים לעזרת כוחות הביטחון עם הרמב"ם היומי

סט משנה תורה מהודר בכריכה מפוארת בפירוש של הרב שטיינזלץ

רק 299 ₪

במקום 835 ₪

הלימוד לעילוי נשמת הנופלים והנרצחים הי"ד

דילוג לתוכן