מצוות 108-110 לא לאכול בפסח חמץ או תערובת חמץ

"

שהוזהרנו לא לאכול חמץ בפסח

(ספר המצוות – לא תעשה קצז)

שהוזהרנו לא לאכול בפסח דברים שיש בהם תערובת חמץ

(ספר המצוות – לא תעשה קצח)

שהוזהרנו לא לאכול חמץ אחר חצות יום ארבעה עשר בניסן

(ספר המצוות – לא תעשה קצט)

55תורה שבכתב 

שִׁבְעַת יָמִים מַצּוֹת תֹּאכֵלוּ אַךְ בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן תַּשְׁבִּיתוּ שְּׂאֹר מִבָּתֵּיכֶם כִּי כָּל אֹכֵל חָמֵץ וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִיִּשְׂרָאֵל מִיּוֹם הָרִאשֹׁן עַד יוֹם הַשְּׁבִעִי

(שמות יב, טו) 

זָכוֹר אֶת הַיּוֹם הַזֶּה אֲשֶׁר יְצָאתֶם מִמִּצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים כִּי בְּחֹזֶק יָד הוֹצִיא ה' אֶתְכֶם מִזֶּה וְלֹא יֵאָכֵל חָמֵץ

(שמות יג, ג)

כָּל מַחְמֶצֶת לֹא תֹאכֵלוּ

(שמות יב, כ)

וְזָבַחְתָּ פֶּסַח לַה' אֱלֹהֶיךָ צֹאן וּבָקָר בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה' לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם. לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ

(דברים טז, ב-ג)

תורה שבעל פה 

לא ימצא חמץ ברשותנו כל שבעה, ואפילו תערובות חמץ – להודיע כמה צריך להתרחק מהדברים המחמיצים והמחטיאים, שאפילו בתערובת מועטת –  ההיזק מרובה, שיש בה כוח להטות את האדם מן הדרך הישרה. לכך נאמר: "כָּל מַחְמֶצֶת לֹא תֹאכֵלוּ" 

(של"ה, פרשת בא, דרך חיים תוכחת מוסר, אות כא)

משנה תורה להרמב"ם 

  1. אסור לאכול חמץ בפסח, אפילו בשיעור מועט, מתחילת ליל חמישה עשר עד סוף יום אחד ועשרים בניסן, שנאמר: "וְלֹא יֵאָכֵל חָמֵץ". וכל האוכל כזית חמץ בפסח במזיד – חייב כרת, שנאמר: "כִּי כָּל אֹכֵל חָמֵץ, וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִיִּשְׂרָאֵל".
  2. כשם שאסור לאכול חמץ בפסח, כך אסור לאכול כל דבר שמעורב בו חמץ, והוא הנקרא 'תערובת חמץ', שנאמר: "כָּל מַחְמֶצֶת לֹא תֹאכֵלוּ".
  3. החמץ בפסח אסור גם בהנאה, שנאמר: "וְלֹא יֵאָכֵל חָמֵץ" – לא יהא בו היתר הנאה, המביא לידי אכילה. וחכמים אסרו בהנאה כל חמץ שהיה ברשותו בזמן הפסח ('חמץ שעבר עליו הפסח'), כדי שלא יניח אדם חמץ ברשותו בפסח בשביל להשתמש בו לאחר הפסח.
  4. אסור לאכול חמץ ביום ארבעה עשר בניסן, מחצות היום ואילך, כלומר מתחילת שעה שביעית של היום, שנאמר: "וְזָבַחְתָּ פֶּסַח לַה' אֱלֹהֶיךָ… לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ" – לא תאכל חמץ משעה הראויה לשחיטת קרבן הפסח.
  5. מדברי סופרים – אסור לאכול חמץ כבר מתחילת השעה החמישית של היום, ואסור ליהנות מן החמץ מתחילת שעה שישית; כדי שלא יטעו ויבואו לאוכלו בשעה השביעית. 
 (הל' חמץ ומצה, פרק א')

שו"ת הרחבה

שאלה: ישנם כיום מפעלי מזון המייצרים עוגיות 'מצה עשירה'. האם מותר לאכול אותם בפסח?

תשובה: 'מצה עשירה' היא מצה שלא עירבו בה מים אלא לשו אותה עם מי פירות, והפוסקים נחלקו בדינה: יש שהבינו שכל עיסה העשויה ממי פירות עלולה להחמיץ ואסורה באכילה, בין אם מעורבים בה מים ובין אם לא (רש"י, תוס', רמב"ם). כן פסק השו"ע (תסב, א-ב) וכך נוהגים יוצאי ספרד. ויש שחילקו בין עיסה העשויה ממי פירות בלבד שאינה באה לידי חימוץ והיא מותרת לכתחילה באכילה, ובין עיסה שיש בה גם מים וגם מי פירות שהיא מחמיצה ואסורה (ר"ת, רשב"א, והגאונים). כן פסק הרמ"א, וכן נוהגים יוצאי אשכנז. 

ומחלוקת גדולה יש בין הרבנים הראשיים לישראל בדורותינו אם להעניק הכשר לעוגיות מצה עשירה הנאפות בימינו, שאין מכניסים בהם מים אלא מי פירות, אך מוסיפים להם חומר משמר (ביסולפיט), אבקת אפיה (אמוניום בי קרבונט), אלכוהול, וביצים, ומשהים אותם במשך כ-27 דקות. בראשי המתירים עומדים הגר"ע יוסף זצ"ל והגר"ש עמאר שליט"א, ובראש האוסרים עומדים הגר"מ אליהו זצ"ל והגר"ב דורון שליט"א (המחלוקת היא רק בין הרבנים הספרדים, הואיל והאשכנזים מחמירים בכל אופן, ע"פ פסק הרמ"א הנ"ל).

עיקר המחלוקת נוגעת לשימוש בחומר המשמר ובאבקת האפייה: הביסולפיט הוא חומר כימי המוכנס ליין כדי למנוע את הפיכתו לחומץ מבלי למנוע את תסיסת היין. במהלך תסיסת היין וחילוף החומרים בינו ליין, נוצרים מים שמעורב בהם גז של גופרית. דעת האוסרים היא שמים אלו גורמים להחמצת העיסה, בעוד דעת המתירים היא ש'מים' אלו אינם מים טהורים ודינם כמו מי פירות שאינם מחמיצים.

אבקת האפייה בה משתמשים ל'מצה עשירה' של ימינו (אמוניום בי קרבונט) מקורה מאבנים שיש עליהם מינרלים. אבקת האפייה פועלת באופן שכאשר היא באה במגע עם חומצות של פירות (המצויות גם ביין) מתרחש בה תהליך חילוף חומרים היוצר מים שבתוכם חמצן דו פחמני. תהליך זה מתחזק בשעה שהעיסה מוכנסת לתנור ומתחממת, עד שנוצרים מים בכמות שהיא כרבע מאבקת האפיה עצמה. הפחמן הדו חמצני נעצר בגלוטן שבקמח, וכך העיסה תופחת.

דעת המתירים היא, שאבקת האפייה והמים היוצאים ממנה אינם גורמים להחמצת העיסה משום שהם מועטים ביותר, ומשום שאינם מים טהורים, ומשום שפעולת ההתפחה נעשית באופן חיצוני בלבד. לעומתם, האוסרים סוברים שהמים היוצאים מאבקת האפייה מחמיצים את העיסה למרות כמותם המועטה ולמרות שאינם מים טהורים. והוסיפו שלמרות שהפעולה היא חיצונית הרי היא נחשבת להחמצה גמורה.

מחלוקת זו נותרה בעינה עד היום: יש המתירים לכתחילה אכילת עוגיות 'מצה עשירה' תעשייתיות בפסח, ויש האוסרים זאת מכל וכל. וכל אחד ינקוט למעשה כדעת רבותיו.

(ע"פ הרב עובדיה יוסף, שו"ת יביע אומר, ח"ט סי' מ"ג; הרב משה שלמה עמאר, שו"ת שמע שלמה, ח"ג סי' י"ג; הרב עידוא אלבה, ספר 'מצה עשירה')

איך זה עובד? 

אסור לאכול חמץ בפסח, אפילו בשיעור מועט, מתחילת ליל חמישה עשר עד סוף יום אחד ועשרים בניסן, וכל האוכל כזית חמץ בפסח במזיד – חייב כרת.

כשם שאסור לאכול חמץ בפסח, כך אסור לאכול כל דבר שמעורב בו חמץ, והוא הנקרא 'תערובת חמץ', שנאמר: "כָּל מַחְמֶצֶת לֹא תֹאכֵלוּ".

החמץ בפסח אסור גם בהנאה וחכמים אסרו בהנאה כל חמץ שהיה ברשותו בזמן הפסח ('חמץ שעבר עליו הפסח'), כדי שלא יניח אדם חמץ ברשותו בפסח בשביל להשתמש בו לאחר הפסח.

אסור לאכול חמץ ביום ארבעה עשר בניסן, מחצות היום ואילך, כלומר מתחילת שעה שביעית של היום, מדברי סופרים – אסור לאכול חמץ כבר מתחילת השעה החמישית של היום, ואסור ליהנות מן החמץ מתחילת שעה שישית; כדי שלא יטעו ויבואו לאוכלו בשעה השביעית. 

קומיקס מצווה

רגע לנשמה 

פסח ראשון בלי חמץ

// שרון רוטר – מוזיקאית, זמרת ויוצרת

זה קרה ביום בהיר אחד לפני כשמונה שנים. ימים ספורים לפני חג הפסח הנחית עליי בעלי שיחיה את הפצצה הבאה ואמר: "למה שלא נכשיר את המטבח לפסח?" מיותר לציין שבאותו זמן המטבח שלנו, שהיה עשיר ומצויד כמטבח של שף במסעדת צמרת - לא היה כשר. לא לפסח ולא בכלל.

בהגעלה, בעזרת סכין הלחם 

רציתי למות, מה הוא מפיל עליי את התיק הזה? ועוד בתחומי הגבולות שאינם קשורים אליו, בציפור הנפש שלי, במקומה של האישה, במטבח. התגובה הראשונית שלי הייתה התנגדות כמובן. גופי התקשח במתח ואוזניי נאטמו באחת. אבל לבסוף נאלצתי להתמודד עם המציאות ולשקול זאת ברצינות. 

אני לא יודעת או לא זוכרת מה ריכך את ההתנגדות שלי בסופו של דבר, אולי הייתה זאת ההבנה שבאמת הגיע הזמן לקבל על עצמנו איזו מצווה מהתחום בין אדם למקום אחרי שנים של למידה והכרה בבורא, ואולי זו העובדה שהייתה כבר תינוקת בבית שאכילת אוכל כשר תעשה לה טוב.

כהרגלנו בקודש סינג'רנו איזה חבר רווק (באותם זמנים לא היה קשה למצוא אחד כזה מפני שאנחנו היינו היחידים הנשואים), ארזנו לו את כל המטבח ושלחנו אותו לטבול ולהגעיל את כל הכלים. כשהוא הגיע למקווה הכלים וביקש לטבול ולהגעיל לפסח צחק עליו המטביל על כל הכלים ששימשו לבצק של לחם כמו חותך הפיצה, סכין משוננת ללחם ועוד. הוא לא ידע שהכלים הללו אינם כשרים, לא לפסח ולא בכלל.

להחמיץ את החיים

כל התהליך הזה לא היה פשוט לי. הייתי צריכה להיפרד מסטים שלמים של צלחות חרסינה יפהפיות שליוו אותי שנים רבות בנאמנות. גם מחבתות שוות ויקרות מטפלון, מעבדי מזון למיניהם ועוד, כולם בלי יוצא מן הכלל הושלכו לפח בליווי דמעותיי. זה היה הפסח הראשון ששמרנו לא לאכול בו חמץ, לא בחוץ ולא בבית.

האמת? זה לא היה קשה. יש היום כל כך הרבה אלטרנטיבות מפצות שבעזרתן אפשר לחוות חוויה קולינרית מענגת וניסיונית, במיוחד כשזה לשבוע אחד בסך הכול. חוץ מזה בעלי ספרדי, תודה לא-ל, ומנהגיו פותחים עוד אפיקי מזון. 

אני זוכרת שבמיוחד דיברה אליי תורתו של רבי נחמן מברסלב, על התיקון הגדול שאנו עוברים בהימנעות בשבוע המסוים הזה מהחמץ. מתברר שחמץ אינו בריא לנו רוחנית כלל ולא רק בפסח אלא בכל השנה. החמוץ הזה יושב עלינו ועלול להחמיץ לנו את החיים כל הזמן. אלא שההימנעות מאכילתו במשך השבוע הזה בזמן חג הפסח, היא כמו חיסון לכל השנה שמונע מאותו חמץ להחמיץ אותנו ביתר הזמן.

מדהים, לא? אי אכילת חמץ בפסח חולשת על כל תחומי החיים ומסוגלת לתקן את כל התאוות כולן. היא גם משפיעה על הדעת שלנו ועל ההטמעה של דברי התורה שאנו לומדים. מובן שיש עוד הרבה מה לומר בעניין, ואת זאת נשאיר לחכמים ממני בתורה, אך על השבוע הזה פעם בשנה, שבו אני מתענגת על עוגיות הבוטנים, השקדים והקוקוס ועל הדרך גם מתחסנת מחמציות יתר לכל השנה, אני לא אוותר לעולם.

בלי פירור של גאווה

יש כל מיני רכיבי מזון בעולם שלא בריא לצרוך הרבה.

למשל, אדם בריא שיאכל יותר מידי סוכר יכול לחלות ח"ו.

לעומת זאת, ישנם אנשים שמאובחנים כאלרגיים לדברים מסויימים. אותם אנשים - אם יצרכו אפילו מעט שבמעט- יכולים לבוא לידי סכנה.

באיסור אכילת חמץ אנו נתקלים במשהו חריג ומוזר, שאין בשום מקום בתורה - חמץ אסור בכל-שהוא.

בניגוד למקומות אחרים, שבהם יש לנו שיעור מסויים - "בטל ב60" וכד'- פה אסור כלום.

מדוע?

הזוהר אומר שחמץ הוא היצר הרע. ומבארים שהכוונה היא למידת הגאווה. כשם שהבצק מתנפח - כך אדם גאוותן הולך נפוח ומראה את מעשיו וכשרונותיו.

חז"ל אומרים שעל בעל גאווה הקב"ה אומר "אין אני והוא יכולים לדור בעולם".

ולמה?

כי גאווה פירושה שכחת ה'.

אדם שזוכר את ה' כל רגע, ממילא מה יש לו להתגאות?

הרי כל הכשרונות שלנו הם מאת ה', והוא הנותן לנו כח לעשות חיל - כדברי הפסוק, וממילא, מי שמתגאה, אות הוא כי שכח את בורא עולם.

הרב'ה מקוצק אומר: "איפה ה' נמצא? איפה שנותנים לו להיכנס".

כי למרות שה' נמצא בכל מקום, עדיין זה לא אומר שהוא נמצא בתוכינו - ששכינה שרויה במעשה ידינו.

בעל גאוה כביכול לא נותן לה' מקום להיות אצלו - כי הוא אומר שהכל זה הוא.

ולעומת זאת - "לב נשבר ונדכא א-לוהים לא תבזה".

כשאדם עם לב נשבר, כלומר שזוכר את ה' ויודע שהכל הכל ממנו, למרות שאותו אדם אולי לא צדיק כ"כ גדול, אבל כשהוא זוכר את ה' - ה' איתו.

הבסיס של כל עבודת ה' זה הענווה. לתת לה' את המקום שלו. לזכור שהכל זה ממנו.

ולכן בחמץ אסור אפילו פירור - כי אפילו פירור של גאוה מרחיק את ה' מהאדם.

שנזכה להיות עם לב נשבר, וממילא לזכות בקרבת ה'.

עוגיות מצה עשירה

למה לספרדים מותר לאכול עוגיות 'מצה עשירה' ולאשכנזים אסור?

הנחת היסוד של השאלה אינה מדויקת. נסביר מההתחלה: השולחן ערוך והרמ"א נחלקו בדין מצה שלשו אותה עם מי פירות בלא מים, והיא הנקראת 'מצה עשירה'. לדעת השולחן ערוך, מאחר שלא התערבו מים בתהליך ההכנה אין חשש שהמצה תחמיץ ומותר לאכול אותה בפסח. אולם הרמ"א סובר שגם אם לא מעורבים בה מים אלא מי פירות חוששים להחמצה, ולא אוכלים מצה עשירה בפסח. מכאן נבע ההבדל בין מנהג הספרדים הפוסקים כדעת השולחן ערוך ובין האשכנזים הפוסקים כדעת הרמ"א.

אולם עוגיות מצה עשירה הנמכרות כיום בחנויות עוררו מחלוקת הלכתית גדולה בין הראשונים לציון. הסיבה היא, משום שבעוגיות הנמכרות מוסיפים, מלבד מי פירות, גם חומר משמר (ביסולפיט), אבקת אפיה (אמוניום בי קרבונט), אלכוהול, וביצים, ומשהים אותם במשך כ-27 דקות, ובמהלך הייצור ותסיסת החומרים נוצרים מים מועטים. הרבנים הראשיים התלבטו אם מים מועטים אלו מחמיצים את העיסה או שבגלל הכמות המועטה והאופן הבלתי טבעי שהם נוצרו אין בכוחם להחמיץ (שו"ת יביע אומר, ח"ט סי' מ"ג; שו"ת שמע שלמה, ח"ג סי' י"ג; ספר 'מצה עשירה').

בראש המתירים עומדים הרב עובדיה יוסף זצ"ל והרב שלמה עמאר שליט"א, ובראש האוסרים עומדים הרב מרדכי אליהו זצ"ל והרב בקשי דורון שליט"א. לכן אין זה מדויק לומר שכל הספרדים מתירים לאכול עוגיות מצה עשירה, וכל אחד ינקוט למעשה כמנהג אבותיו וכדעת רבותיו.

 

סיפור 

החמץ שבחבית

לרבי פינחס מקוריץ היה תלמיד אחד שהחמיר מאד בהלכות פסח, בחומרות שגם שאר תלמידי רבו לא נהגו בהם. למשל, בכל שנה הוא היה בונה תנור חדש לכבוד פסח. כמו כן, הוא הקפיד שלפסח יהיו לו מים מיוחדים שהכין לעצמו בחבית לפני החג. הוא כל כך החמיר שלא היה אוכל בפסח אצל אף אחד, אפילו לא אצל הרבי שלו.

פעם אחת, בשביעי של פסח, באו כל החסידים לאכול בביתו של רבי פינחס, ורק מקומו המיוחד של אותו חסיד נפקד. שאל הרבי היכן נמצא אותו חסיד, והחסידים אמרו את האמת, שהוא כל כך מחמיר בפסח עד שאיננו אוכל אצל אף אחד. הרבי פתאום נבהל ואמר, רוצו אליו הביתה ותאמרו לו שיש חמץ בתוך חבית המים שלו. מישהו מיד רץ לאותו חסיד, ובאמת התברר שהיה חמץ בתוך חבית המים שלו. ממש איום ונורא.

עגמת הנפש של החסיד היתה עד אין סוף. איך זה, שהוא כל כך שומר ונזהר שנים רבות, וכעת הוא נכשל בחמץ ממש בביתו? הוא מיד רץ לרבי ונפל לפניו בוכה, ושאלו: "איך יכול להיות שאני, עם כל החומרות והזהירות, נכשלתי בדבר כזה?"

ענה לו הרבי: "אתה חשבת שאתה שומר את עצמך בפסח. יהודים מאחלים זה לזה לפני פסח שה' יתן לנו פסח כשר – פסח כשר זה רק מתנה מהשמים. כשאדם חושב "אני עושה זאת", אז אם ה' אוהב אותו מספיק הוא יראה לו שהוא, עם כל החומרות שבעולם, אין בכוחו להישמר מחמץ בפסח, זו רק מתנת שמים. נכשלת כדי שתלמד שהשמירה והזהירות היא לא "כוחי ועצם ידי".

יותר ממלך רוסיה

באחד מערבי הפסח התהלך רבי לוי יצחק מברדיטשב ברחובות העיר. פגש גוי אחד שהיה מבריח מכס, ושאלו: 'האם יש לך סחורה אסורה?' – 'ודאי', השיב הגוי, 'בוא עמי למקום מסתור ואראה לך את הסחורה'. המשיך רבי לוי יצחק בדרכו, וכשפגש ביהודי שאלו: 'האם יש לך חמץ בבית?' – 'חס ושלום' – הזדעק היהודי – 'כיצד אחזיק חמץ בביתי בערב פסח לאחר חצות?!'. המשיך רבי לוי בדרכו, פגע ביהודי נוסף ושאלו: 'האם יש חמץ בביתך?' – 'חלילה חלילה, והרי עברה שעת ביעור החמץ!'.

הרים רבי לוי יצחק את עיניו לשמים, ואמר: 'ריבונו של עולם, ראה כמה דבקים בניך במצוות. בעוד שמלך רוסיה האדיר העמיד שופטים ושוטרים וחיילים בכל מקום, בכל זאת מצויים אנשים העוברים על חוקיו במסתרים. ואילו אתה ציווית בתורה להשבית את החמץ, ולא העמדת עלינו שוטרים או חיילים, ובכל זאת לא יימצא חמץ בביתו של יהודי. אין זאת אלא שהם דבקים במצוותיך, וחפצים לקיים את דבריך'...

 

מאמרי מגזין לנשמה

המצווה היומית
משנה תורה
מן המקורות
רגע לנשמה
סיפור
מגזין לנשמה

מתגייסים לעזרת כוחות הביטחון עם הרמב"ם היומי

סט משנה תורה מהודר בכריכה מפוארת בפירוש של הרב שטיינזלץ

רק 299 ₪

במקום 835 ₪

הלימוד לעילוי נשמת הנופלים והנרצחים הי"ד

דילוג לתוכן