לעזוב בית כדי להגיע הביתה

לעזוב בית כדי להגיע הביתה

עלייה לרגל

חלק א

 

נצטווינו לעלות למקדש שלוש פעמים בשנה,

והוא אומרו יתעלה:

שָׁלֹשׁ רְגָלִים תָּחֹג לִי בַּשָּׁנָה.

שמות כג, יד

וכבר נתבאר בכתוב, שהעלייה הזאת היא שיעלה עם קורבן להקריבו.

 

נצטווינו על הראייה.

והוא אומרו יתעלה:

שָׁלוֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה כָל זְכוּרְךָ אֶת פְּנֵי ה' אֱ־לֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחָר – בְּחַג הַמַּצּוֹת וּבְחַג הַשָּׁבֻעוֹת וּבְחַג הַסֻּכּוֹת.

דברים טז, טז.

ועניין מצווה זו, שיעלה האדם עם כל בן זכר שיש לו, שאפשר לו להלך לבדו, יעלהו למקדש ויקריב קורבן עולה כשיעלה. והקורבן הזה שמקריב בעלותו הוא הנקרא 'עולת ראייה'.

 

הוזהרנו מלעלות לחג בלי שיהא עמנו קרבן להקריבו שם.

והוא אומרו יתעלה:

וְלֹא יֵרָאוּ פָנַי רֵיקָם.

שמות כג, טו

מצוות עשה נב-נג; מצוות לא תעשה קנו

 

 

לפעמים נוסעים רחוק כדי להרגיש קרוב.

שלוש פעמים בשנה היו עולים כל ישראל לרגל, אל בית המקדש – בפסח, בשבועות ובסוכות. אמנם עיקר המצווה מוטלת על הגברים הבוגרים, אבל גם נשים וילדים היו עולים אתם. נסו לדמיין – מכל הארץ מתקבצים נהרות אדם, נרגשים ומלאי הודיה וציפייה. הם מקדישים לכך מאמצים גדולים – צועדים ברגליהם ועל בהמותיהם ימים ארוכים, ולנים בדרכים כדי להגיע אל מחוז חפצם. לכמה שבועות מתרוקנת הארץ מיושביה. זוהי מעין התכנסות של העם פנימה, אל לבו שבירושלים, כדי להיזכר במה שלשמו אנחנו חיים, קיימים ונושמים. זוהי התעצמות משותפת של כולנו כחברה עִם ייעוד ויעד. זה חיבור של היחיד והיחד.

הדים לחגיגיות הגדולה של העלייה לרגל אנחנו מוצאים בפסוקי ספר תהילים, למשל כשהמשורר מתאר את ברכת הנמצאים במקדש ובירושלים לעולי הרגלים – "ברוך הבא בשם ה', ברכנוכם מבית ה'" (תהילים קיח, כו). בתקופת בית שני, כשרבים מישראל התגוררו בתפוצות, הם הגיעו מארצותיהם הרחוקות לבית המקדש. לתקופה קצרה שלוש פעמים בכל שנה הייתה צריכה ירושלים לארח ולהכיל בתוכה את יהודי כל העולם. זה חתיכת מבצע לוגיסטי! היכן השתכנו כולם? אנשי התפוצות העשירים היו בונים אכסניות לבני משפחותיהם העולים לרגל, אך שאר ההמון הרב היה מתארח בבתי הירושלמים המקומיים. חז"ל מספרים שהיה נהוג לתלות מטפחת בפתח בית שיש בו מקום לאורחים, כדי שיראו זאת עולי הרגלים ויוכלו להיכנס ולבקש מקום ללון. למעשה, היו ישנים האורחים פנימה בבית, ואילו בעלי הבית היו ישנים בחוץ… בדרך נס, אומרים חכמים, מעולם לא אמר אדם "צר לי המקום מכדי שאוכל ללון בירושלים" ובדרך נס לא קרה מעולם שלא מצא אדם מיטה לישון בה. האם אנחנו יכולים לדמיין איזה "ניעור" זה היה לחיי החברה שלנו כעם? הכנסת האורחים הגדולה הזאת בוודאי הביאה לקרבת לבבות עצומה, ולשכחת המחלוקות והפלגנות שלעתים אפיינו את היום יום.

העלייה לרגל היא עזיבת הבית והתרחקות מהבית, אבל בסופו של דבר היא רק מוסיפה קרבה אל הבית. היא עזיבת הבית הפרטי והגעה אל ה-בית, אל בית המקדש. בית הוא הרבה יותר ממקום מגורים, הוא תחושת השתייכות וחום, ואת אלה מצאו עולי הרגלים בהתכנסותם המשותפת. כששבו עולי הרגלים למקומם, בוודאי היה גם ביתם שלהם "ביתי" הרבה יותר, מקום שיש בו פשר ותחושת ייעוד.

את אחד התיאורים המרגשים על העלייה לרגל מספק לנו פילון האלכסנדרוני, פילוסוף יהודי, שחי במצרים בסוף ימי בית המקדש השני:

"…אלפי אנשים מאלפי ערים, אלה דרך היבשה ואלה דרך הים, ממזרח וממערב, מצפון ומדרום, מגיעים בכל חג אל בית המקדש כאל מקלט משותף, אל נמל מוגן מפני סערות החיים… והם מבקשים למצוא בו את השקט, להיפטר מן הדאגות אשר מעיקות עליהן משחר ילדותם, לנוח מעט ולבלות את זמנם בחדווה ובגיל. בלב מלא תקוות טובות הם עושים את החופשה החיונית הזאת בקדושה ובמתן כבוד לא־ל. הם גם קושרים קשרי ידידות עם אנשים שלא הכירום עד כה, ובמיזוג הלבבות על זבח ונסך הם מוצאים את ההוכחה הניצחת לאחדות הדעות" (כתבים, חלק א – על החוקים לפרטיהם, ערכה ותרגמה מיוונית: סוזן דניאל-נטף, הוצאת מוסד ביאליק, תשמ"ו – 1986, סעיפים 69 – 70).

 

עזיבת הבתים והעיירות לשם עלייה לרגל, היא ממש "פרצה קוראת לגנב" או לאויב חלילה. ואולם התורה מבטיחה "ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לֵיראות את פני ה' א־להיך שלוש פעמים בשנה" (שמות לד, כד), וחז"ל מספרים סיפורים רבים המדגימים את קיום ההבטחה הזאת בדרך נס.

 

*

 

מקור הלשון 'עלייה לרגל' איננו ברור כל צרכו, אבל מעניין לשים לב לכך שכשם שהמילה 'רגל' משמשת במשמעות כפולה – אבר ההליכה ומועד בשנה, כך גם המילה 'פעם'. 'פעם' הוא התרחשות בזמן כלשהו, אך גם רגל, כמו בפסוק "מה יפו פעמייך בנעלים" (שיר השירים ז, ב)

 

מתגייסים לעזרת כוחות הביטחון עם הרמב"ם היומי

סט משנה תורה מהודר בכריכה מפוארת בפירוש של הרב שטיינזלץ

רק 299 ₪

במקום 835 ₪

הלימוד לעילוי נשמת הנופלים והנרצחים הי"ד

דילוג לתוכן