ספר עבודה
פסולי המקודשין
פרק‭ ‬טו

הסרטון היומי
תמצית הפרק