ספר קדושה
הלכות מאכלות אסורות
פרק‭ ‬ג

הסרטון היומי
תמצית הפרק