ספר זרעים
הלכות תרומות
פרק‭ ‬יא

הסרטון היומי
תמצית הפרק