ספר זרעים
שמיטה ויובל
פרק‭ ‬יא

הסרטון היומי
תמצית הפרק