ספר הפלאה
הלכות נזירות
פרק‭ ‬ה

הסרטון היומי
תמצית הפרק