ספר משפטים
הלכות שכירות
פרק‭ ‬יג

הסרטון היומי
תמצית הפרק
 
 

הכדור בידיים שלכם
הרמב"ם היומי בנים