ספר זמנים
הלכות תעניות
פרק‭ ‬ג

הסרטון היומי
תמצית הפרק