בעד ונגד – האם מותר לנשים לרקוד עם ספר תורה בשמחת תורה?

בעד ונגד – האם מותר לנשים לרקוד עם ספר תורה בשמחת תורה?

האם מותר לנשים לרקוד עם ספר תורה בשמחת תורה?

 

בעד:

הרב נחום אליעזר רבינוביץ'

בימינו אנו רואים במקומות רבים שקטנים וקטני-קטנים רוקדים עם ספרי תורה ועושים כל מיני הצגות, ואין פוצה פה ומצפצף. האמת ניתנת להיאמר שבהרבה מקרים אין זה כבוד התורה כלל, ומן הראוי היה להחזיר את המנהג הקדום שהרוקדים רקדו לפני ספר התורה, ולא שירקדו בהחזיקם את הספר בידיהם, שלפעמים יש בזה גם סיכון שיפול הספר ח"ו. והנה מצינו בעניין סמיכה על הקורבן (חגיגה טז, ב): "אמר רבי יוסי, סח לי אבא אלעזר… כדי לעשות נחת רוח לנשים". מעתה נראה לפי עניות דעתי שאם הקהל רוצה להנהיג לעשות נחת רוח לנשים בשמחת תורה, ומתוך כך יבואו לתקן שבעזרת נשים אחת הנשים החשובות תחזיק בספר ואחרות ירקדו לפניה דרך כבוד והידור, ודאי שיש בזה תיקון. והוא תיקון שאין בו איסור כלל, שהרי מעולם לא נאסר על נשים להחזיק ספר תורה, ושמא ילמדו מכך גם הגברים לנהוג בכבוד הראוי. ברם, כל זה אמור שיהיה הדבר מתוך הסכמת הקהל ובהסכמת הרב מרא דאתרא, אבל אין לשנות או לחדש שום מנהג בלי הסכמת הציבור, ובפרט בנוהלי בית הכנסת, כי דבר זה עלול לגרום למחלוקות ומריבות רחמנא לצלן.

לסיכום: אין איסור לנשים לרקוד עם ספר תורה בתנאי שנוהגות בו כבוד ראוי. עם זאת, אין לשנות את המנהג של הקהילה בלי הסכמת רוב הציבור. ברוב הקהילות לא נהגו הנשים לרקוד עם ספר תורה בשמחת תורה, ואם רוצים לשנות את המנהג צריך לשאול את דעת הציבור. כמובן שאם יש רב בקהילה אין לעשות דבר בלי הסכמתו.

(סיכום מתוך מאמר המופיע באתר ישיבת 'ברכת משה')

 

נגד:

הרב יעקב אריאל

יש מנהג שנשים לא יגעו בספר תורה כאשר הן אינן טהורות, אך הבעיה היא עמוקה יותר. מצד אחד נשים לומדות היום תורה ורוצות אף הן לשמוח בתורה, ומצד שני הן מכירות רק צורה אחת של שמחה – כפי שמקובל אצל הגברים. אך באמת גם הגברים אינם חייבים לשמוח רק עם ספרי התורה. יש ישיבות, וגם קהילות ספרדיות, שבהן אין רוקדים כלל עם ספרי התורה.

אגב, ספרי התורה מכבידים על הרוקדים ויש מהם שנפסלים בגלל הריקודים. מדוע על הנשים לאמץ דווקא צורה זו, שאין לה מקור? מדוע שלא יהיו מקוריות ויצירתיות, ויביעו את שמחת התורה במסגרת נפרדת משלהן, עם דברי תורה משלהן ושמחה משלהן?

(הדברים לקוחים מתוך תשובה של הרב באתר 'ישיבה')

 

מתגייסים לעזרת כוחות הביטחון עם הרמב"ם היומי

סט משנה תורה מהודר בכריכה מפוארת בפירוש של הרב שטיינזלץ

רק 299 ₪

במקום 835 ₪

הלימוד לעילוי נשמת הנופלים והנרצחים הי"ד

דילוג לתוכן