בס"ד

סט משנה תורה מהודר בכריכה מפוארת בפירוש של הרב שטיינזלץ

רק 299 ₪

במקום 835 ₪

* אין משלוחים לחו"ל

הלימוד לעילוי נשמת הנופלים והנרצחים הי"ד

// גדולי ישראל על הרמב"ם

הרמבם
"לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה. לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחלה ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם"
הרמב"ם
הרב-קוק
"ראוי להתחזק בלימוד הרמב"ם כסדר פרק בכל יום, העיקר החזרה ההיקפית.. שבעתיד ספר הי"ד יהיה המעיין המרכזי לתלמידי חכמים"
הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
הרב-אליהו
"הרמב"ם הוא הלימוד המקיף של כל הלכות התורה המתאים לכלל הציבור ויש כדי לאחד את ישראל"
הרב מרדכי אליהו זצ"ל
הרבי
יש מעלה מיוחדת בספרו של הרמב"ם, מכיון שבו נתבארו הלכות התורה כולה. ונמצא, שעל ידי לימוד "משנה תורה" להרמב"ם מקיימים את המצוה דלימוד וידיעת הלכות התורה כולה בשלימותה. באתי בהצעה: כדאי ונכון שכל אחד ואחד יקבל על עצמו.. ללמוד שיעור קבוע בספר "משנה תורה" להרמב"ם.
הרבי מליובאוויטש זצ"ל
הרב-דרקומן
"מעבר ללימוד תורה לשמה שאין כמותה ושהיא הלימוד האמיתי של תורה, אתם רוכשים מושגים המקיפים את כל התורה כולה כדי להיות תלמידי חכמים, גם כשעוסקים בכל תחומי החיים כי כל יהודי צריך להיות תלמיד חכם"
הרב חיים מאיר דרוקמן זצ"ל
צילום: יהונתן הזה
הרב-אריאל
"דבר גדול ומפעל אדיר ללמוד הרמב"ם היומי, כל פרק מסודר וערוך בטוב טעם ותמיד אפשר להצטרף ללימוד ולדעת את התורה כולה"
הרב יעקב אריאל שליט"א
צילום: דוד שטיין, עולם קטן
החידא
הוספתי בכל יום שילמדו קצת דינים מהרמב"ם.. דאם לומד שני דינים מהרמב"ם מקיים 'שונה הלכות בכל יום' ו'מובטח לו שהוא בן העולם הבא'
הרב חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל

// הלומדים משתפים מהחוויה

"לא האמנתי שאצליח בקביעות יומית להקיף את כל התורה"
דוד ג.
"הלימוד לא רק מזכה אותי בלימוד תורה אלא מעשיר לי את הידע התורני והכללי יחד"
ניסים כ.
"הלימוד מלווה אותי לאורך כל חי היום יום והעיסוק שלי בעולם המעשה"
מרדכי צ.
"הקביעות כל יום ויום נותן לי את הזמן שלי לחיבור אל עצמי"
יהודה ג.
דילוג לתוכן